Baskı Özel Ürünleri

BASKI ÖZEL ÜRÜNLERİ
Achitex Group, metraj baskı pazarına yönelik tekstil ürünlerini satmakta ve üretmektedir. Firma geniş bir ürün yelpazesi geliştirmiştir ve bu yelpazeyi sürekli olarak güncelleyerek müşterilere hem iç mekan tasarımına hem de giyime yönelik baskı için kullanılabilen çok yönlü ürünler sağlamaktadır. Üretimde dikkatle seçilmiş ham maddeler kullanılması ve  nihai ürünler üzerinde yapılan kalite kontrol; ürünlerimize  yüksek performans garantisi vermemizi  ve uluslararası çevre normlarını karşılamamızı sağlar. Ürün yelpazemizde, piyasa gereksinimlerine göre veya Müşteri talepleri doğrultusunda değişiklikler yapılabilir.

KIVAMLAŞTIRICILAR

·         DISCHARGE CLEAR

Reducing Agent Z ile pigmentli aşındırıcı baskıda kullanılan, doğal ve sentetik kıvamlaştırıcı. Baskılı mallar, sonradan, sıcaklık ve nem aşırı yüksek değilse, bir gün bile buharlanarak düzgünlüğü yüksek düzeyde tutulabilir.

·         CLEAR CP

Pigment baskı için, elektrolitlere karşı kararlılığı iyi nötralize sentetik kıvamlaştırıcı.

·         CLEAR F30

Pigment baskı için nötralize sentetik kıvamlaştırıcı. Mükemmel renk verimi, parlaklık ve tuşeye sahip olup uçucu organik bileşik içermez. 

·         CLEAR SP4

Pigment baskı için nötralize sentetik kıvamlaştırıcı. Renk verimi ve elektrolitlere karşı kararlılığı iyidir. 

·         MINERSINT MR

Reaktif ve asit boyalarla baskı için nötralize sentetik kıvamlaştırıcı. Doğal kıvamlaştıcılarla ile karşılaştırıldığında, daha fazla parlaklık, daha yüksek renk verimi, belirginlik ve doğal pürüzsüz bir tuşe için üstün yıkanabilirlik sağlar..

·         CLEAR MC

Pigment baskı için yeni yüksek konsantrasyonlu sentetik kıvamlaştırıcı. Tuzla işlem görmemiştir bu nedenle amonyak ilavesi gerektirir. Kullanımı kolaydır ve otomatik boya mutfakları için uygundur.

·         CLEAR MCS

Pigment baskı için, tümüyle tuzla işlenmiş yeni yüksek konsantrasyonlu sentetik kıvamlaştırıcı. Kullanımı kolaydır ve otomatik boya mutfakları için uygundur.

·         MINERSINT 190

Dispers boyalarla baskı için nötralize sentetik kıvamlaştırıcı. Doğal kıvamlaştırıcılarla karşılaştırıldığında, daha fazla parlaklık, daha yüksek renk verimi ve daha fazla belirginlik ve üstün yıkanabilirlik sağlar.

BINDERLER/BAĞLAYICILAR

·         BINDER 521 – BINDER 521 S

Vinil bazlı, iyi reolojik özelliği olan , yüksek haslıklı sararma yapmayan pigment baskı binderi. Ev tekstili üretiminde tavsiye edilir, düşük sıcaklıkta fikse olur.(130° C). 

·         BINDER ACM

Pigment baskı için akrilik kopolimer  bazlı,  kendiliğinden çapraz bağlı binder. Döşemelik kumaş baskılarında ve yumuşak tuşe istendiğinde kullanılması tercih edilir. Sürtme ve yıkama haslığı iyidir.Aşındırma Baskı için uygundur 

·         BINDER SE – BINDER SE CONC

Pigment baskı için, kendiliğinden çapraz bağlı, akrilik bağlayıcılar. Baskı patı viskozitesi üzerindeki etkisi düşük olup, renk verimi iyi ve nihai tuşesi üzerinde etkisi düşüktür. Döşemelik için uygundur, sararmaz ve iyi ışık haslığına sahiptir. Aşındırma baskı için uygundur.

·         BINDER U 50 – BINDER U 50 D

Pigment baskı için akrilik ve bütadiyen bazlı baskı binderi. Tuşesi yumuşatır, kuru temizleme ve çoklu yıkama haslıkları iyidir. Genellikle giyim ve pazen yatak çarşafları için kullanılır. Işığa maruz kaldıktan sonra sararma eğilimi nedeniyle döşeme için önerilmez. Pigment aşındırma baskı için uygun değildir. 

·         BINDER WST

Pigment baskı için, kendiliğinden çapraz bağlı, akrilonitril bütadiyen binder. Olağanüstü yumuşak tuşe ve çok iyi haslık sağlar. Sentetiklerde  veya karışımlı  giysilik kumaşlarda tek başına kullanılabilir. Saf pamuklu kumaşlar üzerinde, Binder ACM ile herhangi bir oranda karıştırılarak kullanılabilir. Döşeme için önerilmez. Pigment aşındırma baskı için uygun değildir. 

FİKSATÖRLER

·         FIXATOR CN CONC

Eterlenmiş melamin-formaldehit bazlı fiksatör. Pigment baskı için bağlayıcılara çapraz bağlanabilir ve yıkama haslığını arttırır. Fixator C / N içeren baskı patları kararlıdır ve birkaç hafta sonra bile yüksek akıcılığını korur. Fixator CN’yi kullanarak, trimetilamin oluşumu (balık kokusu) riski önemli ölçüde azaltılır. 

·         FIXATOR LF

Düşük formaldehitli fiksatör. Fixator CN ile aynı uygulama özelliklerine sahiptir, ciltle temas eden kumaşlar için uygundur.

·         FIXATOR NFO

Formaldehitsiz pigment baskı için formaldehit içermeyen çapraz bağlayıcı. Kesinlikle formaldehit içermez, yüksek verimi sürdürür ve haslık ve tuşe ile ilgili dezavantajları yoktur. Akrilik ve / veya bütadiyenik her türlü bağlayıcı için uygundur. 

·         CROSSLINKER M

Pigment baskı kürleme süresi ve / veya sıcaklığını düşüren fiksatör. Etkisi oda sıcaklığında bile başlar. Yüksek sıcaklıkta kürlemenin uygulanamadığı her durumda önerilir.

EMÜLGATÖRLER

·         EMULSIFIER DF

Emülgatör. Konsantre formda naniyonik yüzey aktif madde bazlıdır, baskı patlarını dengeler, çoğunlukla rotari makinelerde akıcılığı artırır. Pigment patı penetrasyonunu artırır ve daha fazla düzgünlük sağlar.

·         EMULSIFIER LS

White spirit emülgatörü. Pigmentler ve her türlü boyarmaddeyle (disperse, reaktif, vb.) yüksek renk verimi ve parlaklığı kazandırır. Kıvamlaştırıcı zaten emülgatör içeriyorsa, gerekmez.

·         EMULSIFIER NP N

Akrilik ve bütadiyenik bağlayıcılar için emülgatör ve mekanik stabilizatör. Şiddetli sıcak veya soğuk iklim koşullarında kullanılabilir.

YAĞLAYICILAR

·         LUBRILAC ZN

Pigment baskı için yağlayıcı, baskı patlarını “ıslak” halde tutar. Modifiye edilmiş poliglikolik türev bazlıdır, çoğunlukla cilaların, beyaz patların ve tüm baskı patlarının kurumasını geciktirmeye uygundur, akıcılığı arttırır ve tıkanmayı önler.

·         LUBRILAC AP

Pigment baskı için yağlayıcı, baskı patlarını “ıslak” halde tutar. Modifiye edilmiş poliglikolik türev bazlıdır, çoğunlukla cilaların, beyaz patların ve tüm baskı patlarının kurumasını geciktirmeye uygundur, akıcılığı arttırır ve tıkanmayı önler.

YUMUŞATICILAR

·         SOFTENER A 95

Baskı için kararlılığı yüksek yumuşatıcı. Çözücü içermeyen baskı patlarında kullanılacak çeşitli bileşenlerin emülsiyonu. Pamuk veya pamuk karışımlı yüzeylere yumuşak, kuru, hoş ve pürüzsüz bir tuşe verir.

·         FINISH S

Yüksek stabiliteli silikonlu yumuşatıcı, kuru sürtme haslığını ve akıcılığı arttırır. Yumuşak ve pürüzsüz bir tuşe sağlar. Sentetik elyaflar ve karışımlar da dahil olmak üzere her türlü elyaf için uygun ve her türlü baskı patı ile  ile uyumludur.

KÖPÜK ÖNLEYİCİLER

·         DEFOAMER F

Silikonsuz köpük önleyici. Köpük önleyici ve hava giderici madde olarak etki eder, silindirlerde ve baskı raklelerinde yağ tabakası oluşumlarını önleyerek akıcılığı artırır. Anyonik ve katyonik ürünlerle uyumludur, penetrasyonu ve kararlılığı arttırır. Liflere afinitesi yoktur, kurutma esnasında yüzeylerden kolayca giderilir.

·         DEFOAMER W CONC

Yüksek kararlılık, güçlü ve çabuk köpük önleme etkisi, silikon emülsiyon esaslı. Baskı patı preparasyonlarında uzun süren köpük önleyici etki.

REOLOJİ DEĞİŞTİRİCİLER

·         THICKENER E

Viskoziteyi artırmak, nüfuzu azaltmak ve renk verimi ve belirginliği iyileştirmek için kıvamlaştırıcı. Ağırlıklı olarak hafif kumaşlar üzerinde solvent içermeyen sistemlerde kullanılır. 

·         THICKENER SF N

Reoloji değiştirici ve son derece etkili kıvamlaştırıcı. Hazır baskı patının viskozitesini arttırmak için kullanılır, tümüyle tuzla işlenmiştir (amonyak ilavesi gerektirmez). 

·         ANTI HALO CO 20 N

Reoloji değiştirici. Etkisini ancak (genelde akrilik bazlı) diğer yoğunlaştırıcılarla birlikte icra eder. Hazır baskı patının viskozitesini arttırır ve reolojisini değiştirir (plastik benzeri davranışı ve kesme kuvvetine duyarlılığı azaltır). Esas olarak ince çizgiler için kullanılır, etkisi sentetik kumaşlar üzerinde görünürdür. 

·         PRINTOFIN SUPRA

Reoloji değiştirici.  Keskinliği ve belirginliği iyileştirmek, hazır baskı patının viskozitesini arttırmak, nüfuzu azaltmak ve düzgünlüğü ve renk verimini iyileştirmek için tavsiye edilir.  

ÇOK FONKSİYONLU YARDIMCILAR

·         PACK PRINT

Çok işlevli bileşik. Baskı patı bileşenlerinin çoğunu içerir, böylece kullanılabilecek ürün sayısını azaltır. Pamuk ve sentetik kumaşlar üzerinde renk verimi ve belirginliği geliştirir, elektrolit kararlılığını arttırır, haslığı artırır.

·         PACK PRINT NFI

Formaldehit içermeyen çok işlevli bileşik. Baskı patı bileşenlerinin çoğunu içerir, böylece kullanılabilecek ürün sayısını azaltır. Pamuk ve sentetik kumaşlar üzerinde renk verimi ve belirginliği geliştirir, elektrolit kararlılığını arttırır, haslığı artırır.

·         COMPOUND SR

Çok işlevli bileşik. Baskı patı bileşenlerinin çoğunu içerir, böylece kullanılabilecek ürün sayısını azaltır. Pamuk ve sentetik kumaşlar üzerinde renk verimi ve belirginliği geliştirir, elektrolit kararlılığını arttırır, haslığı artırır.

·         MINERPRINT FLUID COMPACT

Formaldehit içermeyen tekstil baskı yardımcılarının karışımıdır. Baskı patı bileşenlerinin çoğunu içerdiğinden kullanılacak ürün sayısını azaltır. Haslık ve yüzey düzgünlüğünü arttırır. Direk baskıda pigment ile stok ve redüksiyon patının hazırlanmasında kullanılır. Konsantre bir üründür.

YARDIMCILAR

·         ANTIFERMENTATIVE

Bakteri etkinliğine karşı herhangi bir baskı patı bileşenlerini korumak için geniş spektrumlu koruyucu.

·         DETERGENT BS

Baskı patı kalıntılarını gidermek için deterjan. Agresifliği düşük, verimliliği yüksek, hızlı temizleme etkili çözücü,. Blanket, rakle (daldırma veya fırçalama ile),fular ve fikse makineleri için uygundur.

·         DISPERSANT P

Çok etkili dispergatör. Suda kolaylıkla çözünür, pigment topaklanmasını önler ve tüm baskı süreci boyunca pigmentleri kararlı ve çok ince dispersiyon halinde tutar. Tanklar ve vanalarda  çö önlemek için otomatik renk mutfakları için kesinlikle önerilir. Film oluşumunu önlemek ve döner şablonları temizlenmesini kolaylaştırmak için baskı pastasına dengeleyici olarak eklenebilir.

·         HYDROFIL M

Baskı için verimliliği yüksek ıslatıcı. Yüksek penetrasyonun gerektiği durumlarda  çift taraflı baskı için uygundur. Genellikle Emulsifier DF ile birlikte kullanılır.

·         MINERGLUE 92 – MINERGLUE RP – MINERGLUE ST 710

Parça baskı ve rotasyon baskı için likit yapıştırıcı. Çözünür özelliktedir, yıkama sırasında kolayca çıkarılır.

·        BURNOLAN MG

Yakma / devore baskı için mükemmel asitlik düzenleyicidir. Bu ürün uygun sıcaklıkta selülozik elyafın karbonlaştırma (kömürleşme) olmadan parçalanmasını ve yıkama işlemi ile hızla ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. İyonik yapısı : Anyonik .

BEYAZ PATLAR VE BEYAZ DİSPERSİYONLAR

·         WHITE 45 I

Kullanıma hazır beyaz baskı patı; iyi örtücü etkisi ve yüksek beyazlık derecesi sayesinde çoğunlukla boyalı zeminler üzerine baskı için uygundur. Formülasyon ve ince dispersiyon derecesi düz ve rotari makinelerde mükemmel akıcılık sağlar. Beyaz ve açık tonlarda boyalı zeminler üzerinde, White 45, herhangi bir oranda pigment baskı patı ile indirgenerek iyi örtücü etki ve beyazlık derecesini koruyabilir. Sürtünme ve yıkama haslığı mükemmeldir.  Film baskı için uygundur.

·         WHITE 51

Yüksek renk verimine sahip, stabilize sulu titanyum dioksit dispersiyonu,

·         WHITE ACT

Örtücü etkisi iyi kullanıma hazır, beyaz baskı patı. Beyaz ve açık tonlarda boyalı yüzeyler üzerinde, herhangi bir oranda pigment baskı patı ile indirgenerek iyi örtücü etki ve beyazlık derecesini koruyabilirler. İhtiyaç halinde, 30-50g / kg Finish S ilave edilerek sürtme haslığı ve tuşeyi iyileştirilebilir.

·         WHITE CA R

Kullanıma hazır beyaz baskı patı, Fixator CN gibi bir fiksatör eklenmesi gerekir. Bir katalizör (önerilen: amonyum sülfat veya bi-amonyum fosfat) eklenmesi haslık artışı ve kür süresinde azalma sağlar. Çok ince noktalar veya çizgiler basmak için uygundur.

·         WHITE LT

Kullanıma hazır, düşük viskoziteli (3000/3500 cps) beyaz baskı patı. Tanklarda depolanması kolaydır, otomatik boya mutfakları için uygundur, kullanımı kolaydır. İstenilen etkilere göre, standart baskı patı ile 100 ila 500 g / kg arasında kullanılır.

·         SOFT WHITE C

Kullanıma hazır beyaz baskı patı. Soft White C, hassas bağlayıcı seçimi ve formülasyonu sayesinde, dokuma ve örme kumaşlar üzerinde mükemmel beyazlık etkisi ve yumuşak ve plastik bir tuşe sağlar. Yıkama ve sürtme haslığı iyidir. Islak sürtme White 45’ten yaklaşık yarım not daha düşüktür. Kontinü ve parça baskı için uygundur.

·         WHITE SC

Üstün örtücü etkiye sahip, iyi kullanıma hazır, beyaz baskı patı. Beyaz ve açık tonlarda boyalı zeminler üzerinde, White SC, herhangi bir oranda pigment baskı patı ile indirgenerek iyi örtücü etki ve beyazlık derecesini koruyabilir. Sürtme ve yıkama haslığı mükemmeldir.

·         WHITE 24

Kullanıma hazır beyaz baskı patı; yumuşak tuşe sağlar, elastik değildir, kontinü baskı için önerilir.

·         WHITE 24049

Baskı patı hazırlanması için veya beyaz pigment olarak kullanılan yüksek konsantrasyonlu beyaz pigment dispersiyonu,

·         WHITE PFN

Titanyum dioksit ve doğal protein dispersiyonu bazlı, kullanıma hazır pat. Doğal ve selülozik lifler üzerinde, “yarım ton” efekti için asit ve reaktif boya baskı ile birleştirilebilir.

·         WHITE CB

Örtücü etkisi iyi, kullanıma hazır, beyaz baskı patı. Beyaz ve açık tonlarda boyalı yüzeyler üzerinde, herhangi bir oranda pigment baskı patı ile indirgenerek iyi örtücü etkiyi ve beyazlık derecesini koruyabilirler. İhtiyaç halinde, 30-50g / kg Finish S ilave edilerek sürtme haslığı ve tuşe iyileştirilebilir.

·         WHITE ELX

Boyalı ve örme elastik kumaşlar üzerine baskı için ekstra örtücü beyaz Yıkama ve sürtme haslığı çok iyidir.

·         MINERPRINT WHITE SB/N

Mükemmel örtücülük ve yumuşak tuşe sağlayan, formaldehit içermeyen beyaz pat. Örtücülüğü ve beyazlığını kaybetmeden herortamda seyreltebilir. İyi haslık ve yumuşak tuşe verir.

·         MINERPRINT WHITE ZW

Formaldehit içermeyen kullanıma hazır, beyaz baskı patı. Yüksek beyazlık derecesinden dolayı koyu zeminler üzerine baskıda uygundur.

·         MINERPRINT WHITE SBN/K

Formaldehit içermeyen yüksek örtücü özellikte kullanıma hazır beyazbaskı patı. Yüksek beyazlık derecesinden dolayı koyu zeminler üzerine baskıda uygundur. İyi haslık ve yumuşak tuşe verir. Aşındırmaya dayanıklı olduğundan decrol in ilaveli reçetelerde de kullanılabilir. 

·         MINERPRINT WHITE ZB

Formaldehit içermeyen kullanıma hazır, beyaz baskı patı. Kontinü baskı için önerilir.

·         MINERPRINT WHITE SUPER ELASTIC A

LYCRALI  kumaşlar için yüksek elastik özellikte ve örtücülükte beyaz pat. Yüksek örtücülük, beyazlık, elastikiyet ve pürüzsüz tuşesi ile mükemmel basılabilirlik gösterir.

·         MINERPRINT WHITE S-EL

Pamuk, karışımları ve LYCRALI kumaşlarda baskı için örtücü ve yarı elastik özellikte beyaz pat. Çok iyi yıkama ve sürtme haslığına sahiptir.

·         MINERPRINT PASTE NF

Kontinü baskıda formaldehit içermeyen kullanıma hazır pigment patı. Yüksek renk verimi ve parlaklıkta yumuşak tuşe sağlar. Haslıkları yüksektir.

·         MINERPRINT BRILL SH & MINERPRINT BRILLSHK

Formaldehit içermeyen kullanıma hazır koyu zemin patı. Yüksek örtücülük, yumuşak ve pürüzsüz tuşe ile mükemmel çalışma kabiliyeti vardır.

PERLAMIN SERİSİ

Perlamin, aydınlık sedef efektleri için kullanıma hazır baskı pastaları serisidir. Formaldehit salımı çok düşük, sürtünme ve yıkama haslığı iyidir. 55 iplik / cm’lik düz şablonlar ve 125 mesh Penta’nın döner şablonlar için önerilir.

·         PERLAMIN COPPER MA

Metalik olmayan sedefli Bakır efektleri için kullanıma hazır baskı pastası. 77 iplik / cm şablonlar için uygundur.

·         PERLAMIN GOLD R

Metalik olmayan sedefli Altın efektleri için kullanıma hazır baskı pastası.

·         PERLAMIN MA

Metalik olmayan sedefli Gümüş efektleri için kullanıma hazır baskı pastası.

·         PERLAMIN MT

Nötr sedef efektleri için kullanıma hazır baskı pastası. Renkli sedef efektleri için Minerprint pigmentleri eklenebilir.

·         PERLAMIN RP

Sedefli nötr ve renkli efekt için hazır kullanımlı baskı macunu. Oeko-Tex 100 Sınıf 1 standardının karşılanması için uygundur.

·         MINERPRINT PASTE PEARL RP

Parlak sedef efekt için kullanıma hazır baskı patıdır. Beyaz ya da renkli zemin üzerine inci-renkli baskı sağlamak için geliştirilmiştir. 80-120 mesh şablonla baskısı önerilir.

FLOCK BASKI ÜRÜNLERİ

·         FLOCK PASTE NFO

Flok baskıda yapışkan bileşen olarak kullanılan, formaldehit içermeyen kullanıma hazır baskı pastası. İyi nüfuz eder ve yapışma sağlar, yumuşak son tutuş ve iyi sürtünme ve yıkama haslığı. Sabitleme maddesi ilavesi gerektirmez.

GOFRE KUMAŞ EFEKTİ ÜRÜNLERİ

·         CREPON BINDER S

“Gofre kumaş” ve “craquelé” efektleri için kullanıma hazır baskı pastası. Kostik sodadan korur. Renkli efektler ürüne pigmentler eklenebilir. Efekti en yüksek düzeye çıkarmak için, pamuk kostik soda ile işleme tabi tutulmamalıdır.

METALİK EFEKT ÜRÜNLERİ

·         ALUMINIUM PASTE

Gümüş metalik efekt için, tozamayan alüminyum toz; Gold Binder N veya Gold Binder NTM’ye yavaş yavaş karıştırılarak eklenmelidir. Alüminyum Paste ile yapılan baskılar normal pigmentler olarak kürlenmelidir.

·         BRONZE POWDER E 900

Altın metalik efekt için, bronz toz; Gold Binder N veya Gold Binder NTM’ye yavaş yavaş karıştırılarak eklenmelidir. Bronze Powder E/900 ile yapılan baskılar normal pigmentler olarak kürlenmelidir.

·         BRONZE RICH PASTE

Altın metalik efekt için, bronz tozamayan toz; Gold Binder N veya Gold Binder NTM’ye yavaş yavaş karıştırılarak eklenmelidir. Bronze Rich Paste ile yapılan baskılar normal pigmentler olarak kürlenmelidir.

·         GOLD BINDER NFO

Metalik etkiler için metalik tozların eklendiği, formaldehit içermeyen, solvent içermeyen kullanıma hazır baskı pastası. Gold Binder NFO, parlak baskılar sağlar ve metalleri oksitlenmekten korur.

·         PASTE GLT

Düz ve döner şablonlu, parıltılı baskıya özel kullanıma hazır baskı pastası. Oeko-Tex 100 Sınıf 1 standardının karşılanması için uygundur.

·         GOLD BINDER NTI

Metalik etkiler için metalik tozların eklendiği, çözücü içermeyen, solvent içermeyen kullanıma hazır baskı pastası. Sıcak çalışma sıcaklıklarında en yüksek kararlılığı gösterdiğinden, sıcak iklim Ülkeleri için tavsiye edilir.

·         SILVER BR

Gümüş metalik efektler için kullanıma hazır, kararlı hale getirilmiş baskı pastası.

·         MINERPRINT GOLD BRILLANT

Metalik etkiler (altın, gümüş, yaldız) için solvent içermeyen kullanıma hazır baskı patı. Yumuşak tuşe ile parlak baskı sağlar.

PARLAKLIK EFEKTİ ÜRÜNLERİ

·         GLOSS PASTE

Pamuklu veya pamuklu karışımlar üzerinde parlaklık efektler için kullanıma hazır poliüretan bazlı baskı macunu.  Baskılar çok esnek ve sabittir. Beyaz veya uçuk tonlu tabanlar üzerinde, Gloss Paste Minerprint pigmentleri ile renklendirilebilir. Çok parlak ve rölyef efektleri için, 18-21 iplik / cm baskı şablonları veya 40 gözlü döner şablon kullanılması önerilir.

·         PASTE GL

Pamuklu veya pamuklu karışımlar üzerinde parlaklık efektler için kullanıma hazır akrilik bazlı baskı pastası. Yumuşak tutumlu parlak, ışıltılı ve solmaz efektler sağlar ve flitter baskı için uygundur.  Beyaz veya uçuk tonlu tabanlar üzerinde, Paste GL pigmentleri ile renklendirilebilir.

FOSFOR EFEKTİ ÜRÜNLERİ

·         MINERLUX NEW

Fosfor efektleri için kullanıma hazır baskı pastası. Poliüretan reçinesi bazlı olup neredeyse renksizdir. Işık enerjisi “yüklü”, Minerlux New bu enerjiyi karanlıkta birkaç dakika boyunca serbest bırakır. Renkli fosfor etkisi gerekliyse, 8-10 g / kg floresan Minerprint pigmentleri eklenmesi önerilir. Örtücü etkisi bulunmadığından beyaz alt tabakalar için uygundur. Kostik sodaya karşı kararlı olup, “gofre kumaş” efektleri için kullanılabilir veya fularlama yoluyla doğrudan boyalarla üzerine boya uygulanabilir.

AŞINDIRMA BASKI ÜRÜNLERİ

·         DISCHARGE CLEAR

Reducing Agent Z ile pigmentli aşındırıcı baskıda kullanılan doğal ve sentetik kıvamlaştırma maddeleri karışımı. Ürün beyaz ispirto içerir. Baskılı mallar, sonradan, sıcaklık ve nem aşırı yüksek değilse, bir gün bile buharlanarak düzgünlüğü yüksek düzeyde tutulabilir.

·         SOFT DISCHARGE

Aşındırıcı baskı için kullanıma hazır baskı pastası. Reducing Agent Z ile birlikte kullanılmak içindir, renkli aşındırıcı baskılara iyi haslık verir.

·         REDUCING AGENT ECO

Beyaz kristal toz halinde kararlı, kokusuz indirgeyici madde. Tozamaz ve formaldehit içermez. İndirgeyici etkisini alkali koşullarda ve 70° C’nin üzerinde icra eder.

·         DISCHARGE SRL

Aşındırıcı baskı için kullanıma hazır baskı pastası. Reducing Agent Z ile birlikte kullanılmak içindir, renkli aşındırıcı baskılara iyi haslık verir.

·         REDUCING AGENT Z

Pigment aşındırma baskıya  (beyaz ve renkli) uygun, güçlü indirgeme etkisinde , toz yardımcı madde.

·         MINERPRINT DISHCARGE 2100/N

Aşındırma baskıda kullanıma hazır baskı patı. %7 Reducing Agent Z ile birlikte kullanılır. Yüksek renk verimi ve yumuşak tuşe verir. 150-160 C `de 3 dk fikse edilmelidir. Buharlama ve kuru fikse

·         MINERPRINT DISHCARGE 2500

Yüksek örtücülük ve yumuşak tuşede kullanıma hazır boya aşındırma baskı patı. %7 Reducing Agent Z ile birlikte kullanılır. Yumuşak tuşe verir. 150-160 C `de 3 dk fikse edilmelidir. Buharlama ve kuru fikse uygulanan işletmeler için farklı bir formu geliştirilmiştir.

·         MINERPRINT DISHCARGE 2500/EW

Kullanıma hazır extra beyazlık veren aşındırma baskı patı. Özel formulasyonundan dolayı daa fazla beyazlık istenen aşındırma baskıda kullanılır. %7 Reducing Agent Z ile aktive edilir. Yumuşak tuşe verir. 150-160 C `de 3 dk fikse edilmelidir.

KOYU ZEMİNDE AŞINDIRMA BENZERİ EFEKT ÜRÜNLERİ

·         BRILLIANT LACQUER HF

Koyu renkli yüzeyler üzerine renkli baskı yapmak için, kullanıma hazır, örtücü lake pasta. Yüksek renk verimi ve mükemmel tutum sağlar. Oeko-Tex 100 Sınıf 1 standardı için uygundur.

·         BRILLIANT LACQUER HF

Kullanıma hazır yüksek örtücü lake. Boyalı yüzeylerde derin ve parlak renk efektleri için uygundur. Aşındırıcı baskı efekti benzeri uygulamalar için uygundur.

·         LACQUER GB

Kullanıma hazır yüksek örtücü lake. İyi ıslatma etkisi sayesinde silindirler veya şablonlar üzerinde minimum renk çekme özelliği ile iyi akma kabiliyeti. Baskı makineleri kısa bir arıza nedeniyle durdurulduğunda tıkanma olmaz. Aşındırıcı baskı efekti benzeri uygulamalar için uygundur.

·         SOFT LACQUER NFI

Yumuşak ve hoş tutumlu, formaldehit içermeyen, kullanıma hazır, yüksek örtücü lake. Örme ürünlerde iyi örtücü etki, keskin konturlar ve iyi nüfuz. Boyalı yüzeylerde derin ve parlak renk efektleri için uygundur.

3 BOYUTLU EFEKT (KABARTMA) ÜRÜNLERİ

·         MINERFOAM BI

Üç boyut efektler için kullanıma hazır baskı pastası. Selüloz lifleri ve sentetik lifler için uygundur. Sürtünme haslığı iyidir; renkli üç boyut efektleri için Minerprint pigmentleri eklenebilir. Yüksek sıcaklıklara karşı kararlıdır, herhangi bir sararma göstermez, yakma efekti etrafına baskıya uygundur. Köpürme kurutma esnasında 120°C’de başlar; 150°C’de 3 dakika boyunca kürlenmelidir. Önerilen sıcaklık ve süreler aşılmamalıdır.

·         MINERFOAM DKA

Mükemmel beyaz efekti ile üç boyut efektleri için kullanıma hazır baskı pastası.

·         MINERFOAM DKV

Dispers ve reaktif boya ile birlikte kullanılmaya yönelik, üç boyutlu efektler için kullanıma hazır baskı pastası.

·         MINERFOAM FL

Üç boyut efektler için kullanıma hazır baskı pastası. Döner ve düz baskı makinelerinde kullanılmaya uygundur. Minerfoam FL, “flok baskı” benzeri çok hoş ve yumuşak bir kadife 3D efekti sağlar. Yıkama ve kuru temizleme haslığı iyidir; renkli üç boyut efektleri için Minerprint pigmentleri eklenebilir. Baskılar kurutulduktan sonra 150°° C’de 3 dakika boyunca kürlenmelidir.

·         MINERFOAM NFO

Yüksek sıcaklıkta kabaran, formaldehit içermeyen, kullanıma hazır üç boyut efekt baskı pastası. Döner ve düz baskı makineleri için uygundur. Yüksek sıcaklık aktivasyonu sayesinde, 3D efektlerin daha güvenilir ve tekrarlanabilir olmasını sağlar; kumaşa yapışma çok yüksek ve parlak efektlidir. 160°C’de 2 dakika sıcak havada kürleyin.

·         MINERFOAM SR SPEC

Üç boyut efektler için kullanıma hazır baskı pastası. Selüloz lifleri için uygundur. Sürtünme haslığı iyidir; renkli üç boyut efektleri için Minerprint pigmentleri eklenebilir. Yüksek sıcaklıklara karşı kararlıdır, herhangi bir sararma göstermez, yakma efekti etrafına baskıya uygundur. Kabarma kurutma esnasında 120°C’de başlar; 150°C’de 3 dakika boyunca kürlenmelidir. Önerilen sıcaklık ve süreler aşılmamalıdır.

ELASTİK EFEKT ÜRÜNLERİ

Elastil, koyu renkli, elastik ve örme kumaşlarda elastik efekt için kullanılan su bazlı, PVC ve ftalat içermeyen, kullanıma hazır bir baskı pastası serisidir. Sürtünme ve yıkama haslığı çok iyidir.

·         ELASTIL WHITE FG

Yüksek örtme etkili, beyaz elastik efektler için parlak beyaz dereceli kullanıma hazır baskı pastası.

·         ELASTIL COVERING AGENT FG

Koyu renk yüzeylerde çok yüksek örtücülüğe ve yüksek elastikliğe sahip, kullanıma hazır su bazlı, PVC ve ftalat içermeyen baskı pastası. Renkli efektler için, Minerprint pigmentleriyle eklenerek tonların yüksek parlaklık düzeyini koruyabilir. Sürtünme ve yıkama haslığı çok iyidir.

·         ELASTIL TRANSPARENT FGI

Beyaz ve uçuk renk zeminlere baskı yapmak için kullanıma hazır baskı pastası.

IŞILTI EFEKTİ ÜRÜNLERİ

Parlak, metalik benzeri ışıltı efekti için kullanıma hazır baskı pastaları. Düz veya döner makine için önerilen şablonlar, 40 gözdür.

Minerstar serisi şunlardan oluşmaktadır:

MINERSTAR BRONZE
MINERSTAR GOLD
MINERSTAR SILVER
MINERSTAR TURQUOISE
MINERSTAR VIOLET

·         MINERSTAR NEUTRAL I

Minerstar renklerinin redüksiyonu için gerekli olup yüksek basılabilirliği ve haslığı korur.

·         FLITTER BINDER

Parıltılı baskı için kullanıma hazır baskı pastası. Yüksek, yüksek oranda şeffaf poliüretan bağlayıcı içeriği, parlak üzerindeki olumsuz etkilere neden olmadan parıltı verilmesini sağlar. Maksimum parıltı miktarı, parıltı boyutuna bağlı olarak 250-300 g / kg civarındadır. Ürünün kendisi 10-12 iplik / cm düz şablonlar ve 40 gözlü özel döner şablonlar için uygundur.

·         PASTE GL

Pamuklu veya pamuklu karışımlar üzerinde parlaklık efektler için kullanıma hazır akrilik bazlı baskı pastası. Yumuşak tutumlu parlak, ışıltılı ve solmaz efektler sağlar ve flitter baskı için uygundur.  Beyaz veya uçuk tonlu tabanlar üzerinde, Paste GL pigmentleri ile renklendirilebilir.

·         MINERPRINT PASTE GLT

Flat ve rotasyon makinelerde glitter baskıya özel kullanıma hazır baskı patı. Formaldehit içermez, Oeko-Tex 100 Sınıf 1 standartının karşılanması için uygundur. Yüksek yıkama haslığı gösterir.

·         MINERPRINT GLITTER BINDER

Flat ve rotasyon makinelerde glitter baskıya özel kullanıma hazır baskı patıdır.

BOYAMA İLE UYUMLU PİGMENT BASKI ÜRÜNLERİ

·         PASTE SILK OUTLINE

Asitli boyarmaddelerle yüksek netlikte baskı ve kontur keskinliği için kullanıma hazır siyah baskı patı.

·         PASTE BICOLORED

Pigmentler ve reaktif boyarmaddelerle kombine, özel yıkanmış efekti veren kullanıma hazır baskı patı.

DERİ ÜRÜNLERİ

·         BASE COROLAN

Anilin boyalarla deriye baskı için kullanıma hazır baskı patı.

“TONE – IN – TONE” Efekt Boyama Ürünleri

·         RESIN A

Direkt ya da reaktif boyalarla pamuğun ton üstüne boyanması için reçine. Baskılı yerlerde boyanın renk verimi daha açık görünecektir.

·         RESIN RD

Direkt ya da reaktif boyalarla pamuğun ton üstüne boyanması için reçine. Baskılı yerlerde boyanın renk verimi daha koyu görünecektir.

EK ÖZEL EFEKT ÜRÜNLERİ

·         CRACKING WHITE SR

Beyaz “manuel çatlama efektleri” için kullanıma hazır baskı patı. Basılı ürünlerin tuşesi son derece serttir ve etkiyi arttırmak için kurutma uygulanabilir. Cracking White SR, çok yüksek örtücülüğe ve basılabilirliğe sahiptir; kumaş üzerinde en yüksek ürün geçişi ve dolayısıyla daha iyi çatlama efekti sağlamak için açık şablonlar kullanılması önerilir.

·         MINERBOND GP

Son derece yumuşak tuşe ve yüksek yapışkanlık ile varak baskı için yapışkan. Kalıcı bir yapıştırıcı olduğu için, varak baskı işleminden sonraki gün bile basınçla ya da kalenderlenerek aktarılabilir. Minerbond GP, PVC, ftalat ve formaldehit içermez.

·         S SOFT PASTE WST

Yüksek yumuşaklıkta ve parlaklıkta baskılar için, kullanıma hazır baskı patı. Sürtünme ve yıkamaya karşı çok iyi haslık, yüksek basılabilirlik sağlar. Sadece istenilen miktarda Minerprint pigmentleri eklenmesi yeterlidir.

·         SOFT PASTE NFO

Yüksek yumuşaklık ve canlılıkta kullanıma hazır, formaldehit içermeyen baskı patı. Yüksek sürtünme ve yıkama haslığı ayrıca yüksek basılabilirlik sağlar. Sadece istenilen miktarda Minerprint pigment eklenmesi yeterlidir.

·         SOFT PASTE CMX

İleri seviyede yumuşak tuşeli ve yüksek renk veriminde kullanıma hazır baskı patı.

·         SOFT PASTE NS

Solvent içermeyen, kullanıma hazır baskı patı. Oeko-Tex 100 Sınıf 1 standardı için uygundur.

·         SOFT PASTE SD

Minerprint pigmentleri ile renklendirilen kullanıma hazır nötral baskı patıdır; keskin ve hızlı baskı için n uygundur; örtücü değildir; beyaz veya açık tonlu zeminler için önerilir; haslık düzeyi yüksektir.

·         CRACKING TRANSPARENT SR

Beyaz “Manuel çatlama efektleri” için kullanıma hazır baskı patı. Minerprint pigmentleri ile canlı ve parlak bir efekt verir. Daha iyi etki elde etmek için Cracking White SR ile ilk katmanının üzerine basılır. Çok yüksek basılabilirliğe sahiptir, çok ince şablonlar için uygundur.

PİGMENT FULAR BOYAMA YARDIMCILARI

·         PADDING BINDER FM N

Yumuşatıcı ve çapraz bağlayıcı içeren akrilik polimer emülsiyonu. Pigment fular boyama işleminde kulanılan bu ürün silindirlerde birikmediğinden uzun işlemlerde sorunsuz olarak yürütülebilir. Renkler çok iyi sürtünme ve yıkama haslığı ile sonuçlanır.

·         PADDING BINDER NFO

Pigment fular boyama için formaldehit içermeyen emülsiyon. Silindirlerde birikmediğinden uzun işlemlerde sorunsuz olarak yürütülebilir. Boyamanın sürtünme ve yıkama haslığı çok iyidir. Ürün, sürtünme haslığında iyileştirme gerektiğinde pigment baskılı kumaşların finish işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Anyonik özelliğe sahiptir ve yalnızca non-iyonik veya anyonik yardımcılarla birlikte kullanılmalıdır.

·         SINERGIL BT N

Pigment fular boyamada migrasyon önleyici ve ıslatıcı madde. Parlak ve düzgün renk ve yumuşak tuşe sağlar.

·         SINERGIL N 30

Pigment fular boyama migrasyon önleyici ve ıslatıcı madde. Parlak, daha koyu renkler ve yumuşak tuşe sağlar.